کالای فیزیکی

(فرچه صخره نوردی) InBrush

 (فرچه صخره نوردی) InBrush
 (فرچه صخره نوردی) InBrush
 (فرچه صخره نوردی) InBrush
 (فرچه صخره نوردی) InBrush
 (فرچه صخره نوردی) InBrush
 (فرچه صخره نوردی) InBrush
 (فرچه صخره نوردی) InBrush

(فرچه صخره نوردی) InBrush

۰تومان
متنوع
دو بافتی
اضافه به سبد خرید

- استفاده از موهای 100% طبیعی 

- دوبافتی بودن مو‌ها 

- کاشت و پرس مستحکم

- قدرت پاک کنندگی بالا در برداشتن پودر از روی حجم و گیره‌های سنگ نوردی و اثر سیاهی کفش

- فیلم تمیزکاری با اینبراش (کلیک کنید)